Selia 1
Adresa:
L." 8 shkurti'' P. 29, Fier
Tel/Fax: 003553428464
Cel: 00355682035791
Email: info@b93.al


Selia 2
Adresa:
Rr. e Kavajes, Nd. 3, H. 1, Ap. 4, Njesia Bashkiake Nr. 10, Kodi Postar 1001, Tirane
Tel: 042 230 96
Cel: 00355682065906
Email: info@b93.al
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Shoqeria "B '93" sh.p.k eshte nje nga shoqerite qe kooperon ne Shqiperi ne fushen e sherbimeve inxhinierike, ku mund te vecohen: godina civile e industriale, rruge, ura, tunele, ujesjellesa, kanalizime etj.

Shoqeria "B '93' sh.p.k eshte themeluar ne vitin 1994, me seli qendrore ne Fier, prej vitit 2007 me seli edhe ne Tirane.